Kurz Sommelier

Kurz SOMMELIER Vinařské akademie Valtice, z.s. je nejstarším kurzem tohoto typu v ČR. Jsou v něm uplatněny všechny požadavky odborné, ale i pedagogické a je zde skloubena teorie s praxí.

Varianta
17 800 Kč

Základní informace

Z hlediska velkého množství informací a poznatků je kurz rozdělen do dvou částí. První část je čtyřdenní, ve druhé části jsou čtyři dny výuky a jeden den závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška se skládá z části teoretické a části praktické. Výsledky hodnotí komise složena z nezávislých odborníků jmenovaných Vinařskou akademií. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování.

Cíle kurzu

 • Jen pochopení souvislostí umožní další úspěšné vzdělávání a umožní kvalifikovanou práci s vínem, neboť víno je přírodní produkt, který je velmi složitý a mnohotvárný.
 • Představení vína jako kulturního přírodního alkoholického nápoje, který má bohatou historii.
 • Důležitost původu a kvality hroznů na výrobu vína – terroir
 • Orientace ve vinařské legislativě
 • Sommeliérství – gastronomie, obchod s vínem a specializovaná vinná turistika = úzká spolupráce s výrobcem vína a poslední spojovací článek se zákazníkem. Servis vínem, zdravotní vliv vína na člověka a kombinace vína s jídlem

Sylabus I. části

 • Historie pěstování révy a výroby vína
 • Réva vinná - rostlina a její pěsování
 • Technologie výroby vína
 • Sekty
 • Smyslové hodnocení vína
 • Nedostatky, vady a choroby vína
 • Vinařské oblasti a podoblasti ČR
 • Rozdělení kvality vín dle vinařského zákona
 • Chemické složení vína
 • Exkurze do vinice - základy pěstování révy vinné
 • Exkurze do vinařského podniku

Sylabus II. části

 • Sommelierské znalosti
 • Zvláštnosti pěstování révy vinné ve světě
 • Kategorizace a označování vinic ve světě
 • Prezentace (představení vinařství a vinic, prezentace vína)
 • Speciální vína a krajové speciality
 • Význam smyslového hodnocení vína
 • Práce s vínem v gastronoii
 • Víno a gastronoie
Zpět do obchodu